25 Ekim 2011 Salı

‎" Din kelimesini, Allah'la kulun vicdanı arasında olan veya sırf ibadetlerden oluşan veyahut aile hukukunu kapsayan; buna karşılık hayatın diğer olaylarını kapsamayan, hayatın gerçeklerine hakim olmayan, kişileri hayatlarında serbest bırakan, onlara düşüncelerinde, tasarılarında, şuurlarında, ahlaklarında, faaliyetlerinde ve sosyal ilişkilerinde yön vermeyen ilahi bir din anlamında anlamaya hiç kimsenin hakkı yoktur.

Hayır, yalnız ahiret nizamı olan, dünya işlerini düzenlemeyi başka bir dine terketmiş, Allah tarafından gönderilmiş hiçbir ilahi din yoktur! "

‎"İslam dini, bu hayatın Allah'ın razı olacağı bir eksen etrafında ebediyyen dönmeye devam etmesi, beşer hayatının Allah'ın rızasına uygun bir çerçeve içinde kalması için ve bu hayatın, Allah'ın insana verdiği (Allah'tan başkasına kul olmamak) üstün değer ve sıfatıyla donanması için gönderilmiştir."
‎"İslâmî hareketlerin karşı karşıya kaldığı en büyük zorluk, bir taraftan Lâ ilâhe illaAllah ve İslâm'ın anlamlarını, diğer taraftan da şirkin ve cahiliyenin anlamlarını kuşatan bulanıklık, kapalılık, örtülülük ve karmaşadır.

İşte Allah'tan gelen hareketin düşmanları bu gediği çok iyi bildiklerinden bütün güçleriyle bu gediği alabildiğine genişletmek, bulandırmak, karıştırmak, karışıklığı daha bir artırmak için çalışırlar."

‎"Din, insanoğlunun yeryüzündeki bütün faaliyetlerine hakim bir hayat sistemidir. Bunun aksi de doğrudur. Yani her hayat sistemi bir dindir."[Seyyid Kutub' / İstikbal İslamındır]

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder