21 Eylül 2011 Çarşamba

Şeytanın egemen olduğu merkez

Allah bildiği bir sır gereği insanoğluna azılı bir düşman musallat etmiştir.Bu düşman,insanı helak etme yollarını çok iyi bilen,kötülük yolunda uzmanlaşmış,deneyimli,hırslı,uyku ve uyanık halinde bile görevden vazgeçmeyen,bıkıp usanmayan bir düşmandır.
İnsan oğlunu bilgi ve imandan uzaklaştırmak ister.Şeytanın temel hedefi budur.Bu hedefe ulaşmayı başardığı zaman insanın ilahi gerçekleri inkar etmesini sağlamış olur.Böylece hedefine ulaşan şeytan artık o insanla uğraşmaktan vazgeçer.
Eğer şeytan bu temel amacına ulaşamazsa hidayet yoluna giren insanın inkardan sonra gelen '''bidat'''' yoluna sapması için çalışır.Bidat yolu şeytan için günah yolundan daha sevimli bir yoldur.Zira mümin tovbe ederek kolaylıkla günahlardan dönebilir ama bidatten dönmesi daha zordur.Çünkü bidat yoluna sapan kişi doğru yolda olduğuna inanır.
 Bazı islam büyüklerinden rivayet edildiğine göre şeytan şöyle söyler : '' Ben insanoğlunu günahlarla perişan ettim.Onlar ise günahlardan tovbe ederek tevhid kelimesi ile beni perişan ettiler.Bunun üzeri,ne onlar arasında zevk aldıkları şeyleri yaymaya başladım.Artık onlar zevk uğruna günah işliyorlar ve bundan tovbe etmiyorlar.Çünkü güzel şeyler yaptıklarını sanıyorlar.''
Şeytan bu planda da başarılı olamazsa,büyük günahları işletmeyi amaçlayan üçüncü planı uygular.
Eğer bunda da başarılı olamazsa dördüncü plan olan küçük günahları işletmeye çalışır.
Buda işe yaramazsa beşincisi olan insanı daha yararlı olanı olanı terk ettirip daha az yararlı olan şeylerle meşgul etmeyi esas alır.
Şeytan beşinci planda da başarılı olamazsa son olarak altıncıyı devreye sokmaya hazırlanır.Bu plan şeytanın diğer beş tuzağından kurtulan müslümana eziyet edecek,aşağılayacak,onu şaşkına çevirecek,duygu dünyasını çökertecek,aklını başından alacak şeytan gruplarını onun üzerine musallat etmesidir.Bu planın amacı ise müslümanı derinden üzmek ve kalbini ilim irade ve diğer hayırlı amellerden uzak tutarak onu meşgul etmektir..
Bütün bu planlardan haberi olmayan düşmanını tanımayan ve korunma metodlarını bilmeyen bir kimse şeytandan korunamaz.Şeytanla mücadale etmek ancak bilgi ile olur.Bilgisizler bu büyük mücadeleden ve tehlikeden habersizlerdir.
''Gerçekten nefis,Rabbinin merhameti olmadıkça var gücüyle kötülüğü emreder.''

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder